/* */

Brems mod Rådet TITJUR Dom afsagt af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) den 14. juli 1998. # Anita Brems mod Rådet for Den Europæiske Union. # Tjenestemænd - Annullationssøgsmål - Badekur - Vedtægtens artikle 59 - Sygeorlov - Tjenestefrihed af personlige årsager. # Sag T-219/97.