Zaak C-1/15 SA: Verzoek om verlof tot het leggen van derdenbeslag ingediend op 12 januari 2015 — La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Europese Commissie