/* */

Meddelelse om afholdelse af almindelige udvælgelsesprøver