Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 883/97 af 15. maj 1997 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn_+ og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II (De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 124 af 16. maj 1997)