98/582/EF: Rådets beslutning af 6. oktober 1998 om ændring af Kommissionens beslutning 97/80/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/16/EF om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter