Kommissionens forordning (EF) nr. 629/1999 af 24. marts 1999 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 32. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1574/98