96/89/EF: Rådets Afgørelse af 12. januar 1996 om beskikkelse af to medlemmer af og tre suppleanter til Regionsudvalget