Tilbagekaldelse af anmeldelse af en fusion (Sag IV/M.1010 - Artemis/Worms)