Kommissionens forordning (EF) nr. 2260/1999 af 26. oktober 1999 om nedsættelse for produktionsåret 1999/2000 af støtten for appelsiner leveret til forarbejdning efter forarbejdningstærsklens overskridelse