SPØRGSMÅL nr. 72 (H-0745/98) af Nuala AHERN til Kommissionen. British Nuclear Fuels' planer om at øge sin handel med nukleart brændsel til Japan og Sydkorea