Kommissionens Beslutning af 17. december 1996 om ændring af beslutning 93/24/EØF og 93/244/EØF og om supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom for svin bestemt til regioner i Tyskland, der er fri for sygdommen (EØS-relevant tekst)