KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1666/96 af 21. august 1996 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker