Kommissionens forordning (EF) nr. 1151/1999 af 1. juni 1999 om salg til forudfastsat pris af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, med henblik på forarbejdning i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 515/1999