Kommissionens forordning (EF) nr. 1525/1999 af 13. juli 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager