96/545/EF: Kommissionens beslutning af 29. maj 1996 om Forbundsrepublikken Tysklands planlagte støtte til Buna GmbH, Sächsische Olefinwerke GmbH, Leuna-Werke GmbH, Leuna-Polyolefine GmbH og BSL Polyolefinverbund GmbH (Kun den tyske udgave er autentisk) (Tekst af betydning for EØS)