Kommissionens forordning (EF) nr. 1158/1999 af 2. juni 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager