97/373/EF: Rådets afgørelse af 5. juni 1997 om beskikkelse af et medlem af og tre suppleanter til Regionsudvalget