SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 1751/98 af Anita POLLACK til Kommissionen. Reformen af den fælles landbrugspolitik og jobskabelse