Bekendtgørelse nr. 682 af 16/07/1996 om ændring af bekendtgørelse om foderstoffer. Landbrugs- og Fiskerimin., Plantedir.,j.nr. 1996-0043-4