Kommissionens forordning (EF) nr. 1813/97 af 19. september 1997 om obligatorisk anførelse af andre end de i direktiv 79/112/EØF foreskrevne oplysninger på mærkningen af visse levnedsmidler, der er fremstillet på grundlag af genetisk modificerede organismer (EØS- relevant tekst)