Meddelelse fra Kommissionen inden for rammerne af iværksættelsen af Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger