SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 272/98 af Danielle DARRAS til Kommissionen. Afskaffelse af det afgiftsfrie salg ved rejser inden for Fællesskabet fra den 1. juli 1999