Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 17/12/1997 om begrænsing af salg og anvendelse af visse farlige stoffer og produkter til specielt angivne formål. Miljø- og Energiministeriet. Miljøstyrelsen, j.nr. 7014-0011