Afgørelse nr. 2/1999 truffet af Den Blandede Komité EF-Andorra af 22. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til tillægsprotokollen, undertegnet i Bruxelles den 15. maj 1997, om veterinære spørgsmål til aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra