Kommissionens forordning (EF) nr. 922/98 af 29. april 1998 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand