Kommissionens forordning (EF) nr. 795/98 af 15. april 1998 om retningslinjerne for ydelse af støtte til privat oplagring af ostene Kefalotyri og Kasseri