/* */

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 2275/96 af Yannos KRANIDIOTIS til Kommissionen. Situationen i Myanmar