Ændring af listen af de af medlemsstaterne udpegede myndigheder, som er ansvarlige for samarbejdet med Kommissionen ved den videnskabelige gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler