DOM AFSAGT AF RETTEN I FØRSTE INSTANS den 11. juli 1996 i sag T-170/95, Paolo Carrer mod De Europæiske Fællesskabers Domstol (Tjenestemænd - udvælgelsesprøve - udvælgelseskomité - udvælgelseskomitéens afgørelse om, at en ansøger ikke har bestået den mundtlige prøve - ligebehandlingsprincippet - tilsidesættelse af meddelelsen om udvælgelsesprøven - udvælgelseskomitéens vurdering)