Kommissionens forordning (EF) nr. 2308/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 140. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 3398/91