98/234/EF: Kommissionens beslutning af 15. juli 1997 om den støtte, som Italien har ydet Lloyd Triestino Società di Navigazione SpA og Italia di Navigazione SpA (Kun den italienske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst)