Kommissionens forordning (EF) nr. 388/96 af 1. marts 1996 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1600/95 om gennemførelsesbestemmelser for importordningen og om åbning af toldkontingenter for mælk og mejeriprodukter