Kommissionens forordning (EF) nr. 1863/98 af 28. august 1998 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter