Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 21. januar 1998 af Østrigs Verwaltungsgerichtshof (Wien) i sagerne Johann Seemeier og Jörg Schreiber mod Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Salzburg og Jörg Schreiber mod Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, endvidere part: Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr (Sag C-42/98)