Kommissionens Direktiv 96/76/EF af 29. november 1996 om ændring af direktiv 92/76/EØF om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet (EØS-relevant tekst)