/* */

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 3563/98 af Klaus LUKAS til Kommissionen. Den Europæiske Udviklingsfond som "malkeko"