SPØRGSMÅL nr. 89 (H-0193/96) af Ulf HOLM til Kommissionen. EU's forskningsprogrammer