Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 12. juni 1996 af Tribunal administratif de Paris i sagen SA Laboratoires Sarget mod Fonds d'Intervention et de Régularisation du marché du sucre (FIRS) (Sag C-270/96)