DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) af 6. november 1997 i sag C-116/96, Reisebüro Binder GmbH mod Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof) (Sjette momsdirektiv - grænseoverskridende persontransport - leveringssted og beskatningsgrundlag for transportydelsen)