DOMSTOLENS DOM af 26. september 1996 i sag C-241/94, Den Franske Republik mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Begrebet statsstøtte i traktatens artikel 92, stk. 1 - statslige interventioner af social karakter)