SPØRGSMÅL nr. 71 (H-1235/98) af Jens-Peter BONDE til Kommissionen. Efterløn i Danmark