Kommissionens forordning (EF) nr. 2468/1999 af 22. november 1999 om indstilling af fiskeri efter jomfruhummer fra fartøjer, som fører nederlandsk flag