Kommissionens beslutning af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedcertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (93/195/EØF)