1999/326/EF: Kommissionens beslutning af 27. april 1999 om anvendelse af artikel 9 i Rådets direktiv 96/67/EF på Roissy-Charles-de-Gaulle-lufthavnen (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(1999) 1067)