Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 1. februar 1996 af Tribunale di Genova, Første Afdeling for Civile Sager, i sagen Trinity Alimentari Italia SpA mod Ministero delle Finanze dello Stato (Sag C-128/96)