Kommissionens forordning (EF) nr. 1373/96 af 16. juli 1996 om overgangstilpasning af de særordninger for indførsel af ris, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2942/73, (EØF) nr. 999/90 og (EØF) nr. 862/91, med henblik på iværksættelse af den landbrugsaftale, der er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi