/* */

Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om hvilket standpunkt Fællesskabet skal indtage i det Associeringsråd, der blev oprettet ved den Europaaftale, der blev indgået i Bruxelles den 1. februar 1993 mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af gennemførelsesbestemmelser til Europaaftalens artikel 64, stk. 1, første og andet afsnit, og til artikel 9, stk. 2, første og andet afsnit, og stk. 2 i Europaaftalens protokol 2 om EKSF-produkter (KOM(98)0236 C4-0275/98 98/0139(CNS))(Høringsprocedure)