SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 2286/97 af Patricia McKENNA til Kommissionen. Genetisk modificeret raps