Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om udkast til fælles aktion vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om oprettelse af et system til hurtig varsling med henblik på videresendelse af oplysninger om ulovlig indvandring og organiseret menneskesmugling(5001/99 - C4-0046/99 99/ 0909(CNS))(Høringsprocedure)