98/371/EF: Kommissionens beslutning af 29. maj 1998 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra visse europæiske lande (meddelt under nummer K(1998) 1445) (EØS-relevant tekst)